Luku 13: Maailmansotien jälkeen

Tässä luvussa: 13.1 Kylmän sodan alussa voittajamaat jakoivat Saksan 13.2 Kylmän sodan aikana oli monia kriisejä 13.3 Kylmä sota vaikutti kaikkeen 13.4 Kylmä sota loppui, kun Neuvostoliitto hajosi Kielioppi: transitiivi- ja intransitiiviverbit, -minen-substantiivi, verbien rektiot Luku 13: Maailmansotien jälkeen Sanastoa alalukuun 13.1 Sanastoa alalukuun 13.2 Sanastoa alalukuun 13.3 Sanastoa alalukuun 13.4 Lukutehtävät lukuun 13 KielioppiJatka lukemista ”Luku 13: Maailmansotien jälkeen”