Luku 14: Suomi sotien jälkeen

Tässä luvussa: 14.1 Suomi oli idän ja lännen välissä maailmansotien jälkeen14.2 Suomesta tuli hyvinvointivaltio sotien jälkeen14.3 1990-luvulla Suomi selvisi lamasta ja Suomesta tuli EU-maaLuku 14: Suomi sotien jälkeen Sanastoa alalukuun 14.1 Sanastoa alalukuun 14.2 Sanastoa alalukuun 14.3 Lukutehtävät lukuun 14 Kielioppi ja tehtävät: perfekti